Tên Miền, Hosing, SEO là gì ?

1. Tên miền là gì ?

Tên miền (domain) là địa chỉ trang web của website mà mọi người gõ vào thanh địa chỉ của trình duyệt web để truy cập trang web của bạn.

2. Hosing là gì ?

Hosing là là không gian lưu trữ được chia nhỏ từ server giúp đăng tải dữ liệu, xuất bản website, hoặc ứng dụng trên internet.

3. SEO là gì ?

SEO (Search Engine Optimization) là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, là tập hợp các giải pháp nhằm mang về cho website của bạn các lượt truy cập chất lượng và miễn phí từ những công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo hay Bing.