Cảm biến tốc độ gió / điện áp đầu ra máy đo gió / 360 độ cảm biến tốc độ gió

0 reviews / Write a review
Mã sản phẩm:
Khả dụng: In stock
Giá: 1.990.000 Đ
4.990.000 Đ
Số lượng: 

Mô tả ngắn

Cảm biến tốc độ gió.
Chi tiết mặt hàng:
  • Thương hiệu: ZHIPU.
  • Loại: Bộ cảm biến khí.
  • Tài liệu: Hỗn hợp.
  • Sử dụng: Bộ cảm biến áp lực.
  • Sản lượng: Tương tự cảm biến.
  • Số mô hình: 360 - degree sensor.
  • Place of Origin: China (Mainland).
Mô tả sản phẩm: 
- Độ chính xác: +- 1m/s.
- Gió bắt đầu: 0.2-0.4m/s.
- Loại điện áp đầu ra:
- Phạm vi: 0 ~ 32.4m/s.
- Điện áp cung cấp: 7v ~ 24 VDC.
- Tín hiệu đầu ra: 0~5v.
- Tốc độ gió giá trị:( Đầu ra điện áp- 0,4) / 1. 6*3 2. 4.
/*
 Kết nối:
          Cảm biến                
             Đỏ           -----        12VDC (nguồn ngoài)
             Đen          -----        GND (nguồn ngoài)
             Vàng         -----        A0 (Arduino)
          Nối GND (Arduino) với GND (nguồn ngoài)

 Nạp code mở Serial Monitor, chọn No line ending, baud 9600.
*/

void setup()
 {   
   Serial.begin(9600);
 }
 
 void loop()
 {
   int sensorValue = analogRead(A0);
   float outvoltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
   Serial.print("Dien ap = ");
   Serial.print(outvoltage);
   Serial.println("V");
   int Level = 6*outvoltage;//The level of wind speed is proportional to the output voltage.
   Serial.print("Cap do gio ");
   Serial.print(Level);
//   Serial.println(" level now");
   Serial.println();
   delay(500);
 }
Các bình luận