Hướng dẫn cách quản lý logo dạng slide với DJ-ImageSlider trong Joomla

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn về cách quản lý thêm, sửa, sắp xếp và xuất bản hình ảnh logo dạng slide trong thành phần mở rộng DJ-ImageSlide của web Joomla. Tôi chỉ hướng dẫn các trường cơ bản cần thiết cho một slide xem dưới dạng hình ảnh.

logo doi tac dang slideHình ảnh minh họa về Slide Logo

Trước tiên, tại trang quản trị chúng ta vào chức năng quản lý DJ-ImageSlider tại menu Mở rộng.

chon chuc nang dj image sliderHình chọn chức năng quản lý DJ-ImageSlider

Tại trang quản lý của DJ-ImageSlider gồm có những chức năng sau:

1. Thêm mới: Nút chức năng dùng để thêm mới 1 hình Logo vào slide.

2. Sửa: Chọn vào tiêu đề của Logo để vào chức năng sửa Logo.

3. Sắp xếp: Nút nhấn giữ rồi kéo thả lên xuống để sắp xếp lại thứ tự hiển thị của Logo.

4. Xuất bản: Nút chức năng dùng để xuất bản Logo. Dấu √ có nghĩa là đã xuất bản, dấu X có nghĩa là không xuất bản.

giao dien quan ly logoHình mô tả các chức năng quản lý cơ bản trong DDJ-ImageSlider

Chức năng thêm mới Logo:

Sau khi chon vào nút "Thêm mới" bạn tiếp tục thực hiện các bước sau:

1. Nhập tiêu đề.

2. Chọn hình ảnh: Hình ảnh bạn có thể chọn những Logo đã được tải lên trước đó hoặc bạn có thể tải hình Logo từ máy tính lên.

3. Chọn "Lưu" hoặc "Lưu và thoát" để hoàn tất thêm mới Logo.

them moi logoHình hướng dẫn nhập cơ bản thêm mới Logo

1. Chọn thư mục chứa hình Logo.

2. Chọn hình Logo.

3. Chọn Insert để hoàn tất việc chọn hình.

Ngoài ra tại chức năng chon phép bạn tạo thư mục con trong thư mục bạn đã chọn hoặc tải hình tư máy tính lên thư mục đã chọn.

chon hinh logo hoac upload logo moiHình hướng dẫn các bước chọn hình Logo

Chọn tải hình từ máy tính:

1. Chọn nút "Browse" để chọn hình từ máy tính cần tải lên.

2. Chọn nút "Upload" để tiến hành tải hình lên.

cach tai logo lenHình hướng dẫn các bước tải hình từ máy tính

Chức năng sửa Logo: Có chức năng tương tự như thêm mới, bạn có thể đổi lại tiêu đề hoặc chọn lại hình Logo mới rồi lưu lại.

Lưu ý: Có một điều quan trọng về hình Logo mà bạn tải lên chính là kích thước hình phải đồng đều nhau. Điều này giúp cho slide của bạn trông đẹp mắt hơn. Trong bài này tôi chọn slide có hình Logo Vuông 300 x 300 pixel.

Mong rằng bài viết có thể giúp ích cho bạn trong việc quản lý website của mình!

Hướng dẫn đăng sản phẩm dạng Album hình ảnh

Trước tiên để vào mục quản lý bạn chọn vào "Mở rộng" sau đó chọn "Quản lý sản phẩm" (hình mô tả bên dưới).

chon menu

Để thêm mới sản phẩm bạn chọn nút "Thêm mới" (hình mô tả bên dưới).

chon them

Nhập thông tin thêm mới sản phẩm (xem hình bên dưới):

them san pham

- Số 1: Nhập tiêu đề tên sản phẩm.

- Số 2: Nhập đường dẫn thân thiện cho sản phẩm. Mục này các bạn nhập giống với tiêu đề nhưng được viết tiếng việt chữ thường không dấu và khoản trắng thay thế bằng dấu gạch ngang, điều này giúp SEO bài viết trên Google được đứng Top khi tìm kiếm với từ khóa tương tự như tiêu đề. Ví dụ: Tiêu đề là "Áo thun kiểu mới" thì mục này các bạn nhập là "ao-thun-kieu-moi".

- Số 3: Chọn hình ảnh sản phẩm. Sau khi bấm vào sẽ hiển thị như hình sau.

them hinh anh

- Số 4: Chọn nhóm sản phẩm (có thể chọn thuộc nhiều nhóm).

- Số 5: Chọn thể loại sản phẩm (sản phẩm thuộc một thể loại duy nhất).

- Số 6: Nhập nội dung sản phẩm. (xem chi tiết hướng dẫn nhập nội dung và hình ảnh)

Hướng dẫn Quản lý phương tiện hình ảnh trong website joomla 3

Để vào chức năng quản lý phương tiện hình ảnh, bạn chọn vào mục menu "Nội dung" rồi chọn vào "Quản lý phương tiện" (xem hình ảnh minh họa bên dưới).

chon menu quan ly phuong tien

Tại giao diện "Quản lý phương tiện" cho phép bạn thực hiện 2 chức năng chủ yếu là tạo thư mục và tải file hình ảnh lên website.

Hướng dẫn cách tạo thư mục:

Để tạo thư mục mới bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn vào nút "Create New Folder" (số 1 hình minh họa bên dưới), chức năng tạo thư mục sẽ hiển thị phía dưới.

Bước 2: Bạn nhập tên thư mục tại ô nhập (số 2 hình minh họa bên dưới).

Bước 3: Chọn nút "Tạo thư mục" (số 3 hình minh họa bên dưới). Khi thực hiện bước 3 sẽ tạo thư mục mới tại đường dẫn thư mục hiện tại bạn đang xem.

Lưu ý: Tên thư mục không được viết có dấu tiếng việt, không khoảng trắng và nên viết ngắn gọn.

them moi thu muc

Để xóa thư mục bạn cần xóa các hình ảnh trong thư mục trước. Bạn chọn nút "X" trên đầu gốc phải của thư mục để xóa. Nếu muốn xóa nhiều thư mục bạn chọn vào ô bên trái trên cùng rồi chọn nút "Xóa" chức năng ở trên thanh chức năng.

Hướng dẫn tải hình ảnh lên website:

Để tải hình ảnh lên website bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn vào nút "Tải lên" (số 1 hình minh họa bên dưới), chức năng đăng tải hình ảnh lên website sẽ hiển thị bên dưới.

Bước 2: Bạn chọn "Choose Files" để tải file hình ảnh từ máy tính của bạn lên website (số 2 hình minh họa bên dưới).

Bước 3: Chọn nút "Tải lên" (số 3 hình minh họa bên dưới). Khi thực hiện bước 3 sẽ tải file hình ảnh từ máy tính lên website tại đường dẫn thư mục hiện tại bạn đang xem nên bạn phải chọn đến thư mục muốn tải lên trước khi thực hiện chức năng này.

Lưu ý: Tên hình ảnh không được viết có dấu tiếng việt và nên xử lý kích thước hình ảnh hợp lý dưới máy tính trước khi tải lên (thường không nên quá 2MB).

tai hinh anh len web

Để xóa hình ảnh bạn chọn nút "X" trên đầu gốc trái của hình ảnh khi đưa chuộc vào. Nếu muốn xóa nhiều hình ảnh bạn chọn vào hình ảnh rồi chọn nút "Xóa" chức năng ở trên thanh chức năng.

Hướng dẫn cơ bản quản lý component JU Download

Để vào chức năng quản lý bạn chọn vào menu "Mở rộng" rồi chọn "JU Download" như hình 1.

1 chon menu chuc nang

Hình 1: Chọn vào chức năng JU Download

Tại giao diện quản lý có 2 chức năng chính được sử dụng là thể loại (category) và tài liệu (document).

I. Hướng dẫn thêm thể loại:

Số 1: Chức năng thêm mới thể loại (hình 2).

Số 2: Chức năng thêm mới tài liệu (hình 2).

2 giao dien chuc nang

Hình 2: Giao diện các chức năng quản lý trong

Sau đây là chi tiết các bước thêm một thể loại (hình 3, 4):

Thể loại chủ yếu bạn chỉ cần điền tên thể loại (số 1 hình 3) là được. Nhưng trong hình sau bao gồm các thông tin khác cũng khá quan trọng.

Số 1: Điền tên thể loại.

Số 2: Điền đường dẫn thân thiện cho thể loại (điền tiếng việt không dấu và khoảng trắng thay thế bằng dấu gạch ngang).

Số 3: Chọn thể loại cha cho thể loại được thêm (mặc định là Root).

Số 4: Chọn các thể loại có liên quan (nếu có).

Số 5: Chọn quyền được phép truy cập (mặc định là public cho tất cả).

Số 6: Chọn ngôn ngữ (trường hợp trang 2 ngôn ngữ thì chỉ hiển thị đối với ngôn ngữ được chọn).

Số 7: Mục này không cần đổi.

Số 8: Chọn thể loại có được cho là nổi bật hay không (mặc định là không).

Số 9: Chọn xuất bản hoặc không xuất bản thể loại (mặc định là xuất bản).

3 chuc nang them the loai

Hình 3: Các bước thêm thể loại

Số 10: Chọn hiển thị hoặc ẩn các tài liệu (document) thuộc thể loại.

Số 11: Nhập mô tả về thể loại.

4 chuc nang them the loai tiep theo

Hinh 4: Các bước thêm thể loại (tiếp theo)

Sau khi thực hiện các bước trên bạn chọn "Lưu" để hoàn thành việc thêm mới.

Hoặc có thể chọn "Lưu và thoát" để ra ngoài giao diện danh sách các thể loại (hình 5).

Tại danh sách các thể loại sẽ có:

Số 1: Danh sách cây thư mục các thể loại (chọn vào để thấy danh sách các tài liệu của thể loại).

Số 2: Danh sách các thể loại.

Số 3: Nút thêm nhanh thể loại với tên thể loại và các trường khác mặc định.

5 chuc nang tai danh sach the loai

Hình 5: Giao diện danh sách các thể loại

II. Hướng dẫn thêm tài liệu:

Tại giao diện quản lý bạn chọn thể loại tại cây thư mục (số 1 hình 6). Danh sách các tài liệu thuộc thể loại được chọn sẽ hiển thị tại khung số 2 hình 6.

Để thêm mới tài liệu bạn nhấp chuột vào nút "Add document" (số 3 hình 6).

6 chuc nang tai danh sach document

Hình 6: Giao diện danh sách các tài liệu (document)

Sau khi chọn chức năng thêm tài liệu sẽ hiển thị giao diện thêm (hình 7, 8 9): 

Số 1: Chọn thể loại cho tài liệu.

Số 2: Nhập tên tài liệu.

Số 3: Nhập đường dẫn thân hiện (cách nhập tương tự như thể loại).

Sô 4: Chọn nổi bật hoặc không nổi bật cho tài liệu.

Các trường liên quan khác phía bên phải các bạn cơ thể nghiên cứu thêm.

7 chuc nang them document

Hình 7: Các bước thêm tài liệu (document)

Số 5: Chọn Icon cho mục tài liệu.

Số 6: Nhập mô tả cho tài liệu.

Số 7: Các trường dữ liệu khác như:

- Confirm license: Xác nhận chính sách để được tải về.

- Hits: Số lần xem (phát sinh khi khách thao tác).

- Downloads: Số lần tải về (phát sinh khi khách thao tác).

- Published: Chọn xuất bản hoặc không xuất bản.

Các trường khác tự phát sinh khi thêm.

8 chuc nang them document tiep theo

Hình 8: Các bước thêm tài liệu (document) tiếp theo

Số 8: Thêm một liên kết trên trang.

Số 9: Chọn quyền truy cập (mặc định public cho tất cả).

Số 10: Thêm nhập mật khẩu để được phép tải về.

Số 11: Chọn ngôn ngữ.

Số 12: Thêm thẻ từ khóa liên quan (nếu có).

9 chuc nang them document tiep theo

Hình 9: Các bước thêm tài liệu (document) tiếp theo

Sau khi thực hiện các bước trên các bạn lên trên lại để qua tabs Files (số 1 hình 10) để thêm file tài liệu.

Để thực hiện chọn file và tải lên các bạn thực hiện tại các nút số 2 hình 10.

Lưu ý: Nên chọn kiểu file có hỗ trợ trên web phòng trường hợp lỗi font chữ (Word: .docx; Excel: .xlsx).

10 chuc nang them document them file

Hình 10: Các bước thêm tài liệu (document) tiếp theo

Ngoài ra bạn có thể chọn hiển thị thêm danh sách các tài liệu có liên quan đã thêm trước đó các bạn chọn tabs "Related documents" (số 1 hình 11). Chọn nút "Add document" (số 2 hình 11).

11 chuc nang them document chon lien quan

Cuối cùng bạn "Lưu" hoặc "Lưu và thoát" để hoàn thành việc thêm mới tài liệu.

Hướng dẫn đăng video có hỗ trợ Shortcode

Bước 1: Vào quản lý module tìm module để sửa, thực hiện như hình sau:

huong dan video 1

 

Bước 2: Sửa module chọn thêm video mới, thực hiện như hình bên dưới.

huong dan video 2

 

Bước 3: Copy link từ Youtube, thực hiện như hình sau:

huong dan video 3

 

Bước 4: Dán link vào, nếu muốn video khi kết thúc không hiển thị video giới thiệu thì thêm đoạn "&rel=0" ở cuối link.

huong dan video 4

 

Sau khi thực hiện xong 4 bước trên bạn hãy nhấp Button "Lưu". Và ra ngoài xem kết quả.

Thật dễ dàng để nhúng video từ Youtube vào trang web của bạn. Chúc bạn thành công!

 

Chuyên mục phụ

Chuyên mục phụ