Quy trình tư vấn khách hàng thiết kế website

CÔNG TY TNHH TV&DV KT

CÔNG NGHỆ XANH AN GIANG

Số: 2/QT-CNX2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                         An Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2019

                                                                            logo agitech

                                                    QUY TRÌNH TƯ VẤN THIẾT KẾ WEB

1. Quy trình tư vấn thiết kế web theo hướng công nghệ 4.0

- Liên hệ mời khách vào tham khảo các đường link

- Thuận lợi và khó khăn khi thiết kế website

- Các chuẩn bị cần thực hiện trước khi thiết kế website: bài giới thiệu, menu, hình ảnh, mẫu web.

- Giới thiệu các mẫu web và những ưu nhược điểm của các mẫu web đó

- Tra cứu và tìm kiểm tên miền khả dụng

- Xem báo giá gói web và các dịch vụ đi kèm.

2. Quy trình tư vấn thiết kế web theo hướng truyền thống, thực hiện theo các nguyên tắc sau.

- Ký hợp đồng tư vấn.

- Hẹn lịch tư vấn.

3. Liên hệ đặt và chọn gói mẫu, cũng như các dịch vụ đi kèm.

- Ký hợp đồng, thu tiền và đăng ký tên miền.

- Triển khai thực hiện

- Hướng dẫn qua email và website

- Thông báo bảo trì, khuyến mãi, nâng cấp web.

**** Ghi chú: Không thực hiện các sản phẩm công ty không có thế mạnh như: logo, brochure, video, flycam.

                                                                                                                             GIÁM ĐỐC

                                                                                                                             Đã ký duyệt

                                                                                                                         Nguyễn Thị Út