Hướng dẫn đăng sản phẩm trên Wordpress

HƯỚNG DẪN ĐĂNG SẢN PHẨM TRÊN WORDPRESS

Chức năng của trang quản lý sản phẩm:

1

2

- Để thêm sản phẩm mới, đầu tiên ta chọn vào chữ Thêm mới tại giao diện quản lý.

Lúc này, giao diện thêm sản phẩm sẽ hiện ra, người dùng sẽ nhập những thông tin, hình ảnh sản phẩm cần đưa lên website.

- Nhập tên sản phẩm.

- Thêm hình ảnh, clip về sản phẩm (không bắt buộc).

- Thêm mô tả ngắn về sản phẩm.

- Chọn danh mục sản phẩm: Sản phẩm sẽ hiển thị trong danh mục mình đã chọn (Ví dụ: Sản phẩm là váy ngắn, thì ta chọn danh mục là Women).

3

- Cài đặt dữ liệu sản phẩm:

4

Cài đặt chung.

5

Kiểm kê kho hàng.

6

Giao nhận hàng.

11

Các sản phẩm được kết nối là những sản phẩm liên quan.

7

Các thuộc tính:

8

Nâng cao.

9

Sau khi cài đặt xong các thông tin cần thiết thì chọn Đăng để đưa sản phẩm lên trang.

10

 

Người hướng dẫn: Nguyễn Duy